99 (Folkestone) Squadron

This is 99 (Folkestone) Squadron.